Akademia P@O-Linka jest rodzajem Wirtualnej Uczelni. Aby zajęcia mogły być realizowane została opracowana i udostępniona platforma edukacyjna. Każdy uczestnik otrzymuje dane do swojego konta na platformie. W każdym momencie trwania kursu, może się logować i realizować zadania.


Jeden przedmiot trwa 4 tygodnie i jest podzielony na moduły. Po zakończeniu jednego kursu, rozpoczyna się kolejny. W sumie semestr obejmuje 4 przedmioty. Zajęcia prowadzone są w formie gier, analiz przypadków, wirtualnych warsztatów. Uczestnicy korzystają z dostępnych materiałów i prezentacji zamieszczonych w obszarze roboczym kursu.

Raz w tygodniu odbywają się wirtualne konsultacje tzw. czaty, podczas których uczestnicy kursu mogą się spotkać na platformie z wykładowcą/instruktorem w jednym czasie, w celu omówienia zagadnień dotyczących przedmiotu.

Platforma posiada prosty przejrzysty, interfejs, dzięki temu z łatwością można poruszać się w obrębie danego kursu.

Dla każdego z uczzestników na platformie będzie widoczny wirtualny indeks, który będzie na bieżąco uzupełniany przez osobe prowadzącą dany przedmiot.


Platforma Moodle

 • prosty i efektywny interfejs
 • współpraca z wieloma typami przeglądarek
 • łatwa komunikacja
 • możliwość konsultacji z prowadzącym
 • możliwość logowania w dowolnym czasie, czynna 24h na dobę

Zalety kształcenia przez Internet

 • dostęp do aktualnej wiedzy
 • możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
 • elastyczność i wygoda
 • oszczędność czasu i pieniędzy
 • efektywność
 • możliwość dostosowania tempa nauki do indywidualnych potrzeb
 • kształtowanie przydatnych nawyków tj. samodyscyplina, organizacja czasu