Uczestnika Akademii P@O-Linka zgłasza i zapisuje rodzic.

Zapisy na semestr letni odbywają się w terminie do 28 lutego 2017..

Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Akademię P@O-Linka, w semestrze letnim 2016, jest bezpłatne.

W celu zgłoszenia uczestnictwa dziecka prosimy o wypełnienie formularza on-line.
Po rejestracji skontaktujemy się z Państwem w ciągu 7 dni (telefonicznie lub mailowo).

Liczba miejsc ograniczona.

Kryterium naboru stanowi kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków zawartych w Regulaminie.
O wynikach rekrutacji poinformujemy drogą telefoniczną lub mailową.


INFORMACJE KONTAKTOWE

Akademia P@O-Linka
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
e-mail: pao@pao.pl
tel. 42 664 66 50
Pomoc merytoryczna
dr inż. Paweł Morawski
e-mail: pmorawski@spoleczna.pl
Pomoc Dziekańska
dr Katarzyna Kolasińska - Morawska
e-mail: kkolasinska@spoleczna.pl
Organizacja i promocja
mgr Monika Pytel
e-mail: mpytel@spoleczna.pl
Informatyk
mgr inż. Miłosz Pisarczyk
e-mail: pomoctechniczna@pao.pl